USAMV Cluj Napoca a inaugurat Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca a inaugurat luni, 31 octombrie 2016, Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, investiţie cofinanţată prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară 2.

Prin acest proiect, USAMV Cluj Napoca dispune acum  de un  institut de cercetare modern, cu spaţii dedicate principalelor domenii horticole, care să poată găzdui activităţi diversificate de cercetare la standarde moderne, organizarea de conferinţe, participarea la activităţi şi evenimente naţionale şi internaţionale pe teme de cercetare. Dotarea institutului cu echipamente şi tehnică de înaltă clasă, care răspunde standardelor naţionale şi internaţionale în domeniu, are o contribuție importantă la creșterea capacității de cercetare a USAMV Cluj Napoca, prin dezvoltarea infrastructurii de CD şi atragerea de tineri şi de specialişti de înaltă calificare.

dsc_0366Institutul de Cercetări Horticole Avansate al Transilvaniei, cu o suprafaţă desfăşurată de 9.732,70 mp, este cel mai mare institut de acest profil din țară. Structura sa, dispusă pe 4 etaje, cuprinde 46 de laboratoare de cercetare, 23 spaţii depozitare care deservesc în mod direct aceste laboratoare, 35 de birouri ale cercetătorilor – mici laboratoare de diseminare şi prelucrare date, o sală de conferinţe pentru diseminarea rezultatelor cercetării, biblioteca şi baza de date, un centru de valorificare a cercetării, sere interioare pentru cercetare aplicată, precum și alte spaţii tehnice şi administrative necesare funcționării.

Principalii beneficiari ai acestui proiect sunt studenţii, masteranzii, doctoranzii, postdoctoranzii, actualii şi viitorii cercetători ştiinţifici din USAMV Cluj Napoca, precum şi cadrele didactice ale USAMV Cluj Napoca,  dar și alți cercetători, din ţară sau din străinătate, participanţi la programele de cercetare derulate în cadrul unor proiecte naţionale și internaţionale, fermierii și intreprinderile de profil, în calitate de beneficiari ai consultanţei şi rezultatelor cercetărilor (reţete, control calitate, monitorizare activitate etc), institutele și staţiunile de cercetare cu profil horticol, care vor avea în USAMV Cluj Napoca un permanent partener, deschis la diverse colaborări, determinări etc.

La evenimentul organizat cu această ocazie, au participat: Dacian Cioloş, Prim-ministru al Guvernului României, Mircea Dumitru, Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, Adrian Curaj, Director U.E.F.I.S.C.D.I. și fost ministru al educației și cercetării, Sorin Cîmpeanu, Preşedintele Consiliului Naţional al Rectorilor și fost ministru al educației și cercetării, Gheorghe Sin – Preşedintele ASAS “Gheorghe Ionescu Şişeşti”, Emil Boc, Primar al municipiului Cluj-Napoca, Gheorghe Ioan Vușcan, Prefect Jud. Cluj şi Cătălin Ovidiu Baba, fost ministru al educației și cercetării, care au inaugurat  într-un cadru festiv noul institut al USAMV Cluj-Napoca.

Detalii se pot găsi la adresa: http://usamvcluj.ro/ICHAT/

 

 

 

 

Posted in Evenimente USAMV