Per Aspera Ad Astra

MESAJUL RECTORULUI UBB CU OCAZIA ÎNCEPERII ANULUI UNIVERSITAR 2020-2021

Dragi colegi membri ai comunității academice a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), dragi invitați,

Mă bucur să reîncepem anul universitar 2020-2021!

În primul rând le urez bun venit noilor membri ai comunității UBB, spunându-le că vom face tot posibilul să se simtă ca acasă, devenind cât mai repede, în ciuda pandemiei, parte a comunității noastre academice, în una dintre cele mai prestigioase, cele mai vechi și cele mai mari universități ale țării!

Într-adevăr, în contextul excelenței, dincolo de unele fluctuații în diverse rankinguri internaționale, UBB ocupă mereu podiumul (adesea poziția 1), iar din 2016 este anual pe primul loc în țară în Metarankingul Universitar, care reunește toate rankingurile internaționale relevante ale universităților. La UBB valorizăm toate misiunile academice – educație, cercetare, relația cu societatea –, dar, punând în centru generarea de cunoaștere prin cercetare, putem face o educație activă, prin care formăm studenții ca buni specialiști adaptabili oriunde în lume și buni cetățeni, capabili să cunoască și să genereze cunoașterea viitoare, precum și o relație cu societatea inovativă, capabilă să dinamineze societatea/cultura și să determine apariția a noi piețe socio-economice. UBB este astfel o universitate clujeană cu anvergură mondială globală, și, în consecință, cu impact local, regional, național, mondial. Cu acest profil, UBB a fost acceptată recent în GUILD – organizația exclusivistă a unora dintre cele mai importante universități world-class din Europa – ca universitatea reprezentativă pentru Europa de Sud-Est, atrăgând anual un număr tot mai mare de studenți și cadre didactice/cercetători din țară și din străinătate (UBB parte a organizatiei GUILD și UBB Goes International).

Tradiția academică a UBB este cea mai veche din țară, începând cu anul 1581, în forma Academiei Claudiopolitane, instituție cu statut universitar, având dreptul conferit de actul regal al lui Ștefan Báthory, principele Transilvaniei și Regele Uniunii Polono-Lituaniene, să confere titlurile universitare de baccalaureusmagister și doctorAcademia Claudiopolitana avea în structură două facultăți – Filosofie și Teologie – cu predare în limba latină și a funcționat cu mici intermitențe până în 1606. Academia a fost reînființată în 1698, evoluând apoi până în 1786 într-o universitate comprehensivă, cu patru facultăți (Filosofie, Teologie, Drept și Medicină), cu predare în limbile latină și germană, numită, în faza de maximă dezvoltare, Caesareo-Regia Universitas Claudiopolitana (la începutul acestei perioade era numită Regia-Principali Academia/Universitas Claudiopolitana sau Pontificio-Regia Academia Claudiopolitana). După 1786 rămâne, până în 1848, o instituție de învățământ superior, având specializări de filosofie, drept și medicină, dar fără statut de universitate, care era definit în acea vreme prin dreptul de a conferi titlul de doctor și de prezența tuturor celor patru facultăți (Filosofie, Teologie, Drept și Medicină). După 1848 se vor dezvolta din aceasta două instituții de învățământ superior: Institutul Medico-Chirurgical și Academia Regală de Drept (reînființată în 1863). Acestea vor fi incluse în noua universitate maghiară din Cluj, numită ulterior Universitatea Franz Josef (cu predare în limba maghiară). Universitatea Franz Josef va fi transformată în 1919 în Universitatea Românească din Cluj, numită ulterior Universitatea Regele Ferdinand I (cu predare în limba română). După 1945, din universitatea românească se va forma Universitatea Victor Babeș, iar din cea maghiară – Universitatea Bolyai, care vor fi reunite în 1959 în ceea ce numim astăzi Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB). UBB este astăzi singurul succesor legal al Universității Regele Ferdinand I și astfel succesorul din țară al acestei tradiții academice de excepție. Această istorie este reflectată și în caracterul multicultural al UBB, fiind singura universitate din țară cu trei linii oficiale de studiu – română, maghiară, germană –, dincolo de numeroasele programe în limbi de circulație internațională. Rectorii acestor perioade au fost personalități academice de anvergură și îi puteți găsi în lista completă din perioada 1581-2020 în secțiunea Istoric a site-ului Universității (Rectorii Universitatii). De asemenea, aici găsiți și prezentarea personalităților – unele de anvergură mondială – care au marcat universitatea de-a lungul istoriei sale (UBB world-class academic contributions).

Ca anvergură academică, UBB este astăzi cea mai mare și mai complexă comunitate academică din România, de peste 50 000 de oameni (cadre didactice și de cercetare, studenți, personal administrativ), având o organizare complexă, în 23 de facultăți (incluzând DPPD), de la arte și științe umaniste la științe sociale și științele naturii, ale vieții și științe exacte, până la inginerie și tehnologie, acoperind 250 de programe la nivel de licență, 254 la nivel de master și 31 de școli doctorale. Această diversitate este apreciată în sine și este concentrată spre coordonarea în dezvoltări cumulative de impact în noile Școli academice ale UBB organizate din acest an universitar (vezi aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/): Școala de arte și științe umaniste (School of arts & humanities/School of liberal arts), Școala de științe sociale (School of social sciences), Școala de științe (School of sciences/life sciences), Școala de inginerie și tehnologie (School of engineering and technology), Școala de sănătate (School of Health), Școala de studii teologice (School of theology/divinity). Cu peste 24 de Centre culturale, 11 extensii universitare în Transilvania și Banat, Grădină Botanică de referință națională/internațională și Parcuri Dendrologice (ex. Arcalia), Parc sportiv, Observator astronomic, Complex de natație, Campus propriu, hotel, restaurant, fundație proprie, un sistem propriu de muzee complexe și numeroase baze de practică distribuite în țară (ex. Beliș, Baru, Coronini), UBB este un oraș (academic) într-un oraș (Cluj-Napoca), cu extensii academice în toată Transilvania și în Banat, în relație bidirecțională cu comunitatea/societatea.

Începem anul universitar în condiții speciale de pandemie! Am încercat să combinăm varianta clasică cu cea online, în programe hibride, pentru a menține calitatea actului educațional. Am făcut acest lucru mai ales de dragul studenților, pentru a nu le afecta parcursul de viață și pentru a le asigura o educație adecvată, onorabilă, în condiții de siguranță. Profesorii ar fi putut să-și reorienteze activitățile spre știință, iar componenta administrativă trebuie să funcționeze oricum, dar blocarea actului educațional ar fi afectat iremediabil studenții. Dacă se vor înăspri condițiile pandemiei, nu vom renunța, însă vom fi nevoiți să revenim la scenariul complet online. Dacă se vor îmbunătăți, ne vom întoarce la scenariul clasic, îmbogățit cu experiențele online de calitate; într-adevăr, UBB promovează o nouă „pedagogie universitară” (ghidurile/manualele vor fi publicate în curând), dincolo de pericol, UBB căutând să găsească oportunități de dezvoltare academică. În acest context vă încurajez să explorați și turul virtual al Universității noastre și să ne faceți propuneri pentru noi tururi (Tur virtual UBB).

Ca rector, am preluat conducerea Universității în condițiile declanșării stării de urgență (am devenit rectorul UBB în data de 13 martie 2020). Cu ajutorul Senatului UBB am organizat rapid echipa la nivel de Rectorat, iar apoi împreună (Rectoratul și Senatul) ne-am întărit prin numirea/organizarea Consiliului de Administrație ale UBB. În formula de conducere completă (Rectorat-Consiliu-Senat) am încercat să ducem la bun sfârșit anul universitar 2019-2020 și să organizăm adecvat admiterea pentru anul universitar 2020-2021, în condițiile protejării stării de sănătate a comunității UBB și, ținând cont de profilul global al UBB, chiar prin acțiunile noastre, prin specialiștii proprii, cu impact asupra societății mai largi (vezi acțiunile complexe ale comunității UBB pe linia pandemiei UBB Info COVID19). Cred că ne-am achitat onorabil de această misiune: studenții noștri au putut absolvi și/sau încheia anul de studiu, am organizat admitere pentru cei care au dorit să vină spre UBB (avem, față de anul universitar 2019-2020, cu 4% mai mulți studenți la nivel de licență, cu 13% la nivel de master și cu 7% la nivel de doctorat), toți angajații UBB și-au păstrat salariile prin reorganizarea muncii în condiții de pandemie, iar UBB și-a protejat comunitatea și a fost și este alături de oameni/societate în lupta împotriva pandemiei. Deși focalizarea noii echipe a fost pe siguranță și funcționarea lucrurilor începute și a aspectelor obișnuite dintr-o universitate, în paralel am încercat să introduc angajamente din Programul ProUBB+ cu care am fost ales de comunitatea UBB în funcția de rector. Evident, și în acest demers am simțit un sprijin extraordinar din partea Rectoratului, a Consiliului de Administrație, a Senatului UBB și din partea studenților (dar și a întregii comunități academice a UBB). Pe site-ul Universității (UBB activitati reflectate in media) puteți găsi activitățile cu ecou național și internațional de până acum, pentru detalii putând consulta și hotărârile Consiliului de Administrație (https://www.ubbcluj.ro/ro/infoubb/hotarari_ca_ubb) și pe cele ale Senatului UBB (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/). Am încheiat așadar cu bine anul universitar, început foarte bine de vechea conducere și marcat, spre mijlocul său, de pandemie.

 

Acum începem o nouă perioadă! Adevărul este că UBB a ajuns în paradigma actuală la maximum de dezvoltare! În această paradigmă nu mai putem crește, ci putem aștepta ca celelalte universități din țară să ajungă la performanța noastră. Și reglementările naționale sunt gândite astfel, colectivist, pentru omogenizare, fără încurajarea diferențierilor, adesea Ministerul tratându-ne pe toți ca pe niște campusuri proprii. Diferențierea nu înseamnă în esență că unii sunt superiori altora, ci înseamnă că avem misiuni academice diferite, adecvate profilului universității și nevoilor comunităților unde se află acestea. Ca urmare a acestei viziuni colectiviste, spre exemplu, în rankinguri, deși adesea ne menținem prima poziție în țară, observăm că cei din străinătate cresc mai mult decât noi (ceea ce ne afectează poziționarea relativă față de ei), iar cei din țară se apropie de noi; oarecum, în România asistăm la un fel de regresie spre medie a tuturor, riscând astfel competitivitatea țării!

Primele echipe ale rectoratului UBB de după Revoluția din 1989, până în 2012, au avut misiunea complicată de a reancora, după experiența comunistă nefastă, UBB în lumea universitară europeană, transformând-o dintr-o universitate provincial-națională cu unele ecouri internaționale în una națională, cu vizibilitate internațională clară. Și au reușit! (UBB a ajuns în 2011 o universitate de cercetare avansată și educație, vizibilă în rankingurile internaționale). Echipa rectoratului UBB din 2012-2020 a avut misiunea să integreze UBB în aria academică europeană, transformând-o într-o universitate națională, cu vizibilitate și impact internațional. Și a reușit! (UBB a primit distincția QS**** și a ajuns prima din România în Metarankingul Universitar). Prin Programul ProUBB+ am angajat misiunea de a poziționa UBB în aria academică europeană în liga marilor universități transformând-o într-o universitate românească world-class la nivel internațional. Așadar, începând cu acest an universitar vom începe implementarea unei paradigme world-class, așa cum a fost aceasta angajată de Programul ProUBB+ și de acceptarea noastră în GUILD. Simplu spus, o universitate world-class valorizează toate cele trei misiuni academice – educație/cercetare/relația cu societatea –, dar pune în centrul său generarea de cunoaștere prin cercetare pentru a avea educație activă și relație cu societatea inovativă; altfel spus, o universitate world-class nu doar că predă bine cunoașterea generată de alții, nu doar că o utilizează pragmatic și incremental, dar o și generează creativ, cu impact inovativ. Acest lucru nu este pentru galonarea instituțională, ci va deschide oportunități majore absolvenților noștri, va asigura o cultură organizațională modernă cu impact asupra bunăstării membrilor acestei comunități și va oferi competitivitate țării, pentru a nu deveni o colonie științifică și tehnologică. La început, schimbarea de paradigmă s-ar putea să ducă la unele fluctuații în rankinguri – până la reașezarea noilor mecanisme instituționale moderne –, dar, pe termen mediu și lung, noua paradigmă va așeza stabil UBB în liga mare a universităților lumii.

Așadar, în anul universitar 2020-2021 avem obiective clare, asumate prin Programul ProUBB+ și formalizate prin Planul Strategic al UBB pe perioada 2020-2024 (care vor fi detaliate în luna octombrie în Planul Operațional al UBB pe anul 2020-2021):

  • Asigurarea unei educații de calitate, în condiții de siguranță, în contextul pandemiei (inclusiv dezvoltarea unei noi pedagogii universitare);
  • Stimularea generării de cunoaștere, prin cercetare-dezvoltare-inovare de anvergură, la nivelul cerut de acceptarea noastră în GUILD; definirea specializării inteligente InfoBioNano4Health pentru Cluj-Napoca, cu impact paneuropean;
  • Utilizarea inovativă a cunoașterii, prin relații strânse și bidirecționale cu societatea, în forma relației socio-economice și socio-culturale;
  • Stimularea resursei umane prin implementarea Planului individualizat de carieră și prin granturile de tip „seed” de dezvoltare profesională;
  • Digitalizarea riguroasă a Universității;
  • Dezvoltarea infrastructurii academice (ex. laboratoare didactice; concentrarea programelor academice de interes din zonă/țară; spațiu didactic nou; infrastructură de cercetare etc.), inclusiv pregătirea pentru accesarea oportunităților din noul exercițiu financiar european (2021-2027);
  • Modernizarea administrației UBB.

Ca arhitectură generală a regândirii universității pe linia unei universități world-class, inputul în mediul academic al UBB trebuie selectat cu atenție, după setul de bune standarde ale universităților world-class, la nivel de stare a sistemului academic trebuie făcute diferențieri care să valorizeze interesele/competențele membrilor comunității, iar la nivel de ouput trebuie recompensate suplimentar rezultatele academice world-class.

Europa și lumea academică și non-academică se află în schimbare, unele fiind schimbări disruptive, paradigmatice, așa cum se vede, spre exemplu, și în recenta analiză a OECD din 2020, „Back to the Future of Education”. Este datoria noastră să angajăm UBB în această dinamică și sper să fim cu toții parte a acestei schimbări de paradigmă, expresie a valorilor noastre – Tradiție și Excelență (Traditio et Excellentia) –, pentru a face viu motto-ul UBB: Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet. Vremurile sunt de așa natură încât avem șansa istorică să fim o generație universitară care poate și trebuie să poziționeze comunitatea UBB între marile comunități academice ale lumii, în contextul noilor paradigme academice, pornind de la platforma bună pe care generațiile anterioare au pus UBB! Să înțelegem, să ne bucurăm și să lucrăm împreună pentru această șansă istorică!

Cu prețuire,                                                                                                                  28 septembrie 2020

Prof. univ. dr. Daniel David

Rectorul UBB

Posted in Evenimente UBB