Mediul academic clujean își așteaptă studenții naționali și internaționali

Mediul academic clujean, definit fundamental de Uniunea Universităților Clujene (UUC), invită și așteaptă o nouă generație de studenți pentru a continua împreună misiunea universitară de cunoaștere și cultură, cu impact pozitiv asupra civilizației umane și bunăstării oamenilor, la nivel local, regional, național și internațional, proces în care studenții se formează atât ca buni specialiști, capabili să se integreze, să dinamizeze și/sau să schimbe piețele muncii oriunde în lume, cât și ca buni cetățeni ai lumii în care trăim.

Uniunea Universităților Clujene, fondată în 28 aprilie 1999, este formată din Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca și Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, funcționând după motto-ul „E pluribus unum”.

Cele șase universități publice din Cluj care constituie Uniunea Universităților Clujene sunt repere academice naționale, cu vizibilitate și impact internațional. Universitățile clujene sunt recunoscute nu doar ca excelente medii de diseminare (prin educație în beneficiul studenților) și utilizare a cunoașterii (prin transfer pentru societate/mediul socio-economic), ci și ca generatori activi de cunoaștere și cultură prin cercetare științifică avansată și creativitate artistică, transformând astfel Cluj-Napoca într-un pol de competitivitate la nivel internațional, cu impact pozitiv pentru Transilvania/România”, afirmă prof. univ. dr. Daniel David, președintele în exercițiu al Uniunii Universităților Clujene.

Cluj-Napoca este unul dintre cele mai dinamice orașe ale României, având probabil, între orașele mari de astăzi ale țării, cea mai impresionantă istorie, trecând prin Antichitate cu statutul de „colonia” – cel mai înalt grad de urbanizare în Imperiul Roman, locuitorii, precum cei ai Romei, beneficiind de ius Italicum -, dobândind în perioada medievală și modernă statut regal și imperial, astăzi fiind un oraș european modern.

Legătura bidirecțională structurală dintre mediul academic și oraș și ponderea mare a comunității academice raportată la populație creează o comunitate puternic colorată academic, angajată în inovare, în logica „smart” și „green”, pentru a crea un pol paneuropean de competitivitate, cu beneficii pentru Cluj-Napoca/Transilvania/țară. Așadar, în universitățile clujene și în oraș, cunoașterea avansată, cu impact inovativ asupra dezvoltării socio-economice, cultura și calitatea vieții (generale și studențești) se împletesc armonios, orașul fiind un adevărat pol de atragere a tinerilor din țară și străinătate.

Într-adevăr, mediul academic clujean este unul de referință în țară și la nivel internațional. Pentru a-l cunoaște detaliat, dincolo de prezentările succinte de mai jos, încurajăm explorarea în detaliu a fiecărei universități și a ofertei academice pe care o are.

  • Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB – http://www.ubbcluj.ro) se regăsește constant în topul universităților din țară în analizele internaționale, global și pe domenii, ocupând în Metarankingul Universitar inițiat de Ministerul Educației și Cercetării în 2016 – care reunește rankingurile internaționale ale universităților – primul loc între universitățile românești (2016/2017/2018/2019). Cu cea mai veche tradiție academică din țară (începută în 1581) și cea mai mare comunitate academică (aprox. 50000 de membri), UBB a fost recent acceptată ca parte a consorțiului european GUILD – ca universitatea reprezentativă din Europa de Sud-Est –, consorțiul reunind unele dintre cele mai reprezentative universități europene de excelență („world-class”/ „research-intensive”).
  • Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca (UMF Cluj – http://www.umfcluj.ro/) este una din universitățile de top în domeniu în țară, cu performanțe constante în rankingurile internaționale generale și specifice domeniului. Prezența mare a studenților internaționali arată vizibilitatea și impactul internațional de care se bucură universitatea. Recent, proiectul consorțiului european din care face parte UMF Cluj a fost selectat în competiția inițiativei universităților europene.
  • Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN – https://www.utcluj.ro) este una din universitățile de referință în domeniu în țară, un performer constant în rankingurile internaționale generale și specifice domeniului. Recent, UTCN a fost evaluată în sistemul internațional QS dobândind statul de universitate cu excelență în predare și cercetare (QS****), iar proiectul consorțiului european din care face parte universitatea a fost selectat în competiția inițiativei universităților europene.
  • Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca (USAMV – https://www.usamvcluj.ro/) ocupă constant podiumul din țară în rankingurile internaționale din domeniu, fiind singura dintre universitățile de acest profil din țară care a dobândit în evaluarea ministerului de specialitate din 2011 statutul de universitate de cercetare avansată.
  • Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca (ANMGD – https://www.amgd.ro) a luat fiinţă în anul 1919, ca instituţie de stat, în contextul unui viguros proces de modernizare a întregului învăţământ românesc, determinat de climatul deosebit de dinamic al edificării noii Românii postbelice. Comunitatea academică este una de referință la nivel național și internațional, incluzând personalităţi marcante ale vieţii muzicale româneşti şi mondiale.
  • Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca (UAD – http://www.uad.ro/) este una dintre cele mai dinamice instituţii de profil din ţară, oferind studenţilor şi cadrelor sale didactice deschidere şi oportunităţi excepţionale de manifestare artistică şi creaţie atât prin punerea la dispoziţie a spaţiilor expoziţionale proprii, cât şi prin intermediul parteneriatelor interne şi internaţionale cu muzee, galerii, academii, şcoli superioare de artă, universităţi şi institute de artă, unde reprezentanţii UAD pot lua contactul direct cu tendinţele şi direcţiile artei contemporane actuale și în acelaşi timp îşi pot lăsa amprenta personală a creativităţii şi autenticităţii ardelene sau româneşti.
Posted in Evenimente UBB, Noutăți UUC