Expoziţie de sculptură a reprezentanţilor Departamentului Sculptură din cadrul UAD Cluj-Napoca

Expoziţie de sculptură a reprezentanţilor Departamentului Sculptură din cadrul UAD Cluj-Napoca
Trasee
UNAgaleria, Bucureşti
4-14 aprilie 2017
Vernisaj: 4 aprilie 2017, ora 12

Trasee

Expoziţia cuprinde o selecţie de lucrări aparţinând studenţilor din toate cele trei cicluri de studii: licenţă, masterat, doctorat.

Lucrările reflectă efortul de constituire al unui limbaj vizual propriu, care să răspundă imperativelor de autocunoaştere şi maturizare în condiţiile mutaţiilor continue pe care le trăieşte contextul artistic local şi internaţional.

În esenţă, expoziţia însumează o serie de căutări care încearcă să rezolve întrebarea: Care este obiectul sculpturii astăzi?, sau Ce este sculptura?. Pe marginea acestor interogaţii încercăm să lansăm dezbateri în cadrul departamentului de sculptură al UAD Cluj şi să stimulăm pe parcursul anilor de studii chestionarea continuă a limitelor limbajului vizual.

Această chestionare este fundamentată atât de gama enormă de materiale, tehnici şi tehnologii de producţie pe care piaţa ni le pune la dispoziţie, cât şi de diversificarea abordărilor conceptuale şi a strategiilor creative cu care secolul XX şi-a lăsat amprenta asupra contemporaneităţii. Toţi aceşti factori impun modalităţi de expunere noi, pertinente şi adecvate.

Astfel, căutările personale ale studenţilor se cristalizează în diverse formate: obiectul construit sau găsit, instalaţie, video, performance, etc. Chestionând, între altele, resorturile figuraţiei, prozaismul abstracţiei pure, limitele structurale ale materialului, consistenţa metaforei şi a procesualităţii, sau implicaţia socială, lucrările acestor tineri reprezintă asumarea unor puncte de vedere care încearcă să se ancoreze în prezent, redefinindu-l în acelaşi timp.

Departamentul Sculptură

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca

Posted in Evenimente UAD