Conferința națională cu participare international SCENA / THE STAGE

În data de 17-18 noiembrie a.c. Departamentul de Canto și Artă scenică organizează o conferință națională cu participare internatională, intitulată Scena (The Stage) cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de la înființarea direcțiilor de studiu: Regie teatru muzical și, respectiv, Regie și Pedagogie coregrafică, reunite astăzi în cadrul specializării  Artele spectacolului muzical.

Initiativa acestei aniversări a izvorât atât din recunoștința față de cei care au așezat piatra de temelie a acestei specializări, cât și din bucuria că ea a rezistat în timp și s-a validat prin elemente valoroase. Totodată, am vrut să subliniem, cu îndreptățită mândrie, și faptul că regia teatrului muzical este o disciplină care se studiază, în prezent, doar în cadrul Academiei de Muzică din Cluj, ceea ce reprezintă un atú al acestei prestigioase instituții.

Conferința va cuprinde un simpozion, trei spectacole precum și ceremonia de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică ”Gh. Dima” Maestrului Ion Piso – tenor emblematic al generației sale, regizor, pedagog, conducător al unor instituții de operă din țară și străinătate –  invitatul de onoare al acestei manifestări.

Simpozionul este deschis tuturor practicienilor și teoreticienilor scenei, care doresc să împărtășească celor prezenți experiența lor profesională sau să pună în discuție temele lor de reflecție și de cercetare. În acest an nu a fost propusă o temă anume pentru a nu îngusta câmpul de reflecție și pentru a nu-i descuraja pe cei care ce doresc să participle. Printre cei prezenți la simpozion, anul acesta, se numără regizori, coregrafi, compozitori, cântăreți, sociologi, filologi, ceea ce poate da o idee despre diversitatea perspectivelor prin care va fi privit și explorat spațiul scenic și, respectiv, fenomenul spectacular.

Două dintre spectacolele prezentate în conferință oglinesc munca desfășurată în principalele laboratoare ale Departamentului de Canto și Artă scenică: clasa de operă și cea de coregrafie, coordonate de conf.dr. Anca D. MIHUȚ,  lect.dr. Ina HUDEA, asist.drd. Tiberius SIMU (regie), conf.dr. Codruța GHENCEANU, lect.dr. Lisbeth TETRADE, asist.dr. Mira GAVRIȘ (pregătirea muzicală și acompaniament pianistic) și, respectiv de conf. dr. Livia GUNĂ și lect.dr. Nicoleta DEMIAN. Cel de al treilea, semnat de una dintre recentele noastre absolvente, Ada CARABA, va fi prezentat la secțiunea Spectacolul tânărului regizor de operă.

Cele trei spectacole grupate în această conferință marchează, totodată, și inaugurarea oficială a sistemului de ecleraj din Sala Studio a academiei noastre, o instalație ce constituie un important și prețios instrument de lucru pentru studenții și cadrele didactice de la specializarea Artele spectacolului muzical.

Dorim ca această conferință, dedicată artelor spectacolului muzical, să constituie începutul unui șir de manifestări pe care le imaginăm ca pe un loc privilegiat al unor unor rodnice și efervescente întâlniri, dezbateri și schimburi de experiență ale profesioniștilor din domeniul artelor scenice.

proiectafis-18proiectafis-17

 Joi 17 noiembrie 2016

 • Ora 11 Sala Studio  DESCHIDEREA OFICIALĂ A CONFERINȚEI
 • Ora 14-18 SIMPOZION
 • Ora 14-16 Sala Studio a Academiei de Muzică ”Gh. Dima”
 • Ora 16-18 Sala de conferințe Vasile Herman
 • Ora 19 Sala Studio
  INAUGURAREA OFICIALĂ A SISTEMULUI DE ECLERAJ DIN SALA STUDIO A ACADEMIEI DE MUZICĂ ”GH. DIMA”
  STUDIU DE TEHNICĂ ȘI LIMBAJ CORPORAL
  Spectacol coregrafic realizat cu particiarea studenților din anii I-IV, specializarea Artele spectacolului muzical
  Coordonatori: Conf.dr. Livia GUNĂ și Lect.dr. Nicoleta DEMIAN

Vineri 18 noiembrie 2016

 • Ora 11 Sala Studio
  ACORDAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA AL ACADEMIEI DE MUZICĂ ”GH. DIMA” MAESTRULUI ION PISO
 • Ora 17 Sala Studio
  GALA CLASELOR DE OPERĂ
   Fragmente din operele Bărbierul din Sevilla de G. Rossini, Elixirul dragostei, Don Pasquale de G. Donizetti și Flautul fermecat de W.A. Mozart
  Coordonatori: Conf.dr. Anca D. MIHUȚ,  Lect.dr. Ina HUDEA, Asist.drd. Tiberius SIMU (regie)
  Conf.dr. Codruța GHENCEANU, Lect.dr. Lisbeth TETRADE, Asist.dr. Mira GAVRIȘ (pregătirea muzicală și acompaniament pianistic)
 •  Ora 19 Sala Studio
  SPECTACOLUL TÂNĂRULUI REGIZOR DE OPERĂ
   G.B. Pergolesi La serva padrona
   Regia artistică și managment proiect: Ada CARABA (absolventă clasa Conf.dr. Anca D. MIHUȚ)
  Soliști: Cecilia CSOMAI (Serpina), Samuel BARANI (Uberto), Bogdan SĂLĂCEANU (Vespone)
  Pregătirea muzicală și acompaniament pianistic: Renata BURCĂ
Posted in Evenimente ANMGD